Ledere

Gjø-Vards ledere

(med lenke styre, øvrige verv og oppgaver)

 • 2019: Kirsten Bakke
 • 2018: Kirsten Bakke
 • 2017: Espen Torseth
 • 2016: Espen Torseth
 • 2015: Espen Torseth
 • 2014: Bengt Erik Johansson
 • 2013: Bengt Erik Johansson
 • 2012: Bjørn Godager
 • 2011: Bjørn Godager
 • 2010: Bjørn Godager
 • 2009: Bjørn Godager
 • 2008: Bård Hjort
 • 2007: Bård Hjort
 • 2006: Lars Ølstad
 • 2005: Lars Ølstad
 • 2004: Arnfinn Pedersen
 • 2003: Arnfinn Pedersen
 • 2002: Arnfinn Pedersen
 • 2001: Arnfinn Pedersen
 • 2000: Harald Bakke
 • 1999: Harald Bakke
 • 1998: Harald Bakke
 • 1997: Harald Bakke
 • 1996: Harald Bakke
 • 1995: Kirsten Bakke
 • 1994: Kirsten Bakke
 • 1993: Knut Evensen
 • 1992: Knut Evensen
 • 1991: Magnar Bollingmo
 • 1990: Magnar Bollingmo
 • 1989: Terje Gullord
 • 1988: Knut Sterten
 • 1987: Knut Sterten
 • 1986: Knut Sterten
 • 1985: Knut Sterten
 • 1984: Knut Sterten
 • 1983: Jørgen Holmboe
 • 1982: Jørgen Holmboe
 • 1981: Jørgen Holmboe
 • 1980: Arne Dæhlin
 • 1979: Arne Dæhlin
 • 1978: Rolf Norland
 • 1977: Rolf Norland
 • 1976: Kåre Kløvrud
 • 1975: Kåre Kløvrud
 • 1974: Kjell Sørum
 • 1973: Kjell Sørum
 • 1972: Olaf Pedersen
 • 1971: Olaf Pedersen
 • 1970: Ragnar Johansen
 • 1969: Ragnar Johansen
 • 1968: Ragnar Johansen
 • 1967: Ragnar Johansen
 • 1966: Svein Skoglund
 • 1965: Bjarne Østberg
 • 1964: Bjørne Østberg
 • 1963: Reidar Elvsveen
 • 1962: Ivar Rudberg
 • 1961: Reidar Hjorthol
 • 1960: Bjørn Evang
 • 1959: Bjarne Østberg
 • 1958: Arne Dæhlin
 • 1957: Arne Dæhlin
 • 1956: Erik Evang
 • 1955: Erik Evang
 • 1954: Ragnar Johansen
 • 1953: Ragnar Johansen
 • 1952: Finn Melvold
 • 1951: Finn Melvold
 • 1950: Olaf Johansson

Sorry, the comment form is closed at this time.