Kontaktpersoner 2018

Postboksadresse: Gjø-Vard O-lag, PB 262, 2803 GJØVIK

Kontonummer:

Organisasjonsnummer: 879 423 872

 

Styre

Leder Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Nestleder Arnt Oluf Eide 41361540 arntoluf@gmail.com
Kasserer Arnfinn Pedersen 97128628 arnfinn@system-tre.no
Sekretær Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Medlem Espen Torseth 91690629  espen@torseth.net
Ungdomsrepresentant Anna Emilie Torseth 94822002 anna.emilie@torseth.net
Vara Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no

Valgkomite

Leder Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Medlem Jens Harald Forsheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Medlem Eli Ringstad Lien 98635042 eli@familienlien.com
Vara Harald Bakke 92228058 harbakke@online.no

Revisorer

Revisor Erik Slettum 92879500 erik.slettum@online.no
Revisor Harald Bakke 92228058 harbakke@online.no

Representasjon

Oppland o-krets, kretsting Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Oppland o-krets, kretsting Arnt Oluf Eide 41361540 arntoluf@gmail.com
Oppland o-krets, kretsting Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net
Gjøvik idrettsråd Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Gjøvik idrettsråd Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net 

Sportslig

Leder Øyvind Lien 9959674541361540 oyvind@familienlien.com
Medlem Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Medlem Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Medlem Celine Visted 97500198 celine.visted@yahoo.com
Medlem Berit Bergset   berit.bergset@gmail.com
Mjøs-o-kontakt Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com

Skistua

Leder Gjermund Espeseth    
Medlem Marianne Østerhus / Frode Nordahl 90056568     

45419331

mannana@online.no     

fnorda@online.no

Medlem Solfrid Drogseth Høie    
Utleie Synne Solberg    
Kasse Hanna Solberg    

Kart

 Leder Audun Strandlie 99520798 audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no
 Medlem Torbjørn Kravdal 99634925  torbjorn@kravdal.com
 Medlem Hans Jørgen Bergum 90824958 h-joerbe@online.no

Stolpejakt og Turorientering

Leder Falk von Nessen 48049444 fa-ness@online.no
Medlem Arne Strandlie    
Medlem Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no
Medlem Terje Gullord 95122986 terje.gullord@telenor.com
Medlem Kjetil Kløvrud    
Medlem Arnfinn Pedersen 97128628  arnfinn@system-tre.no
       

Økonomi, administrasjon og informasjon

Sponsoransvarlig Arnfinn Pedersen 97128628 arnfinn@system-tre.no
Medlemsregister Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Statistikkfører Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Eventor      
Tøyforvalter Margrete Jørandli    
Materialforvalter      
Webansvarlig Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net

Arrangement

etiming Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
etiming Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Gjø-Vard-sprinten 01.06.2019, løpsleder Åshild Stuve Strandlie 92061687 ashildstuve@gmail.com
Gjø-Vard-sprinten 01.06.2019, løypelegger      
Gjø-Vard-løpet 02.06.2019, løpsleder Åshild Stuve Strandlie 92061687 ashildstuve@gmail.com
Gjø-Vard-løpet 02.06.2019, løypelegger Arnt Oluf Eide 41361540 arntoluf@gmail.com
Vestmjøscup x, løpsleder      
Vestmjøscup x, løypelegger      
Vestmjøscup y, løpsleder      
Vestmjøscup y, løypelegger      
Nammocup z, løpsleder      
Nammocup z, løypeleggere      
Unionsmatchen 2020 Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com

Eksterne verv/oppgaver

Mjøs-o, styreleder Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Mjøs-o, styremedlem Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com
Mjøs-o, lister Nammocup Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Mjøs-o, Unionsmatch-komite Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, styremedlem, leder TEK Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, HL-kontakt Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Stolpejakten.no har eget styre/årsmøte.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.