Kontaktpersoner 2014

Styre

Leder Bengt Erik Johansson    
Nestleder Arnfinn Pedersen    
Kasserer Knut Sterten    
Sekretær Sonja Snuggerud    
Medlem, sportslig leder Martin Øhman    
Ungdoms-representant Espen Torseth    
Vara Knut Åge Berge    

Valgkomite

Leder Bjørn Godager    
Medlem Eirik Gullord    
Medlem Øyvind Lien    
Vara Tommy Gollord    

Revisorer

Revisor Gunnar Haug    
Revisor Erik Slettum    

Representasjon

Oppland o-krets ?    
Oppland o-krets ?    
Oppland o-krets ?    
Gjøvik idrettsråd Arnfinn Pedersen    
Mjøs-o, årsmøte ?    
Mjøs-o, årsmøte ?    

Sportslig

Leder Martin Øhman    
Medlem Are Strandlie    
Medlem Hege Solerød    
Medlem Øyvind Lien    
Mjøs-o-kontakt Tommy Gullord    
O-Ringen Knut Sterten    
Trener Hege Solerød    
Trener Espen Torseth    
Trener Arnt Eide    
Trener Are Strandlie    
Trener Martin Øhman    
Ansvarlig jr/sr Jens Harald Fossheim    
Ansvarlig 10-mila Jens Harald Fossheim    
Ansvarlig Jukola Hans Jørgen Bergum    

Skistua

Leder Åshild Stuve Strandlie    
Medlem Ann-Magritt Sande    
Medlem Olaf Småstuen    
Utleie Aneta Laskowska    

Kart

Leder Hans Jørgen Bergum    
Medlem Anders Bergum    
Medlem Sindre Godager    
  (Torbjørn Kravdal)    

Turorientering

Leder Tommy Gollord    
Medlem Einar Sigstad    
Medlem Arne Strandlie    
       

Sponsorutvalg

Leder  Arnfinn Pedersen    

Webutvalg

Medlem (Espen Torseth)    
Web Torbjørn Kravdal    
Eventor Torbjørn Kravdal    
       

Sprek i Gjøvik

Leder Arnfinn Pedersen    
Medlem Tommy Gullord    
Medlem Bjørn Godager    
Medlem Terje Gullord    
Medlem Hans Jørgen Bergum    

Andre verv

Statistikkfører Torbjørn Kravdal    
Tøyforvalter Knut Sterten    
Materialforvalter      

Eksterne verv/oppgaver

Ansatt aktivitetsleder Mjøs-o Eskil Sande Gullord    
Oppland o-krets, HL/OLL Jens Harald Fossheim    
Oppland o-krets, leder valgkomite Knut Sterten    
       

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.