Kontaktpersoner 2012

Styre

Leder Bjørn Godager    
Nestleder Bengt Erik Johansson    
Kasserer Knut Sterten    
Sekretær Margrethe Jørandli    
Medlem, sportslig leder Martin Øhman    
Ungdoms-representant Anders Bergum    
Vara Arnfinn Pedersen    

Valgkomite

Leder Eirik Gullord    
Medlem Hege Solerød    
Medlem Tore Jøranlid    
Vara Sondre Sande Gullord    

Revisorer

Revisor Roald Kleppe    
Revisor Erik Slettum    

Representasjon

Oppland o-krets Bjørn Godager    
Oppland o-krets ?    
Oppland o-krets ?    
Gjøvik idrettsråd Bjørn Godager    
Mjøs-o, årsmøte Bjørn Godager    
Mjøs-o, årsmøte Tommy Gullord    

Sportslig

Leder Martin Øhman    
Medlem Are Strandlie    
Medlem Astrid Kravdal    
Medlem Bengt Erik Johansson    
Medlem Audun Strandlie    
Mjøs-o-kontakt Tommy Gullord    
O-Ringen Knut Sterten    
Trener Hege Solerød    
Trener Astrid Kravdal    
Trener Are Strandlie    
Trener Martin Øhman    

Skistua

Leder Åshild Stuve Strandlie    
Medlem Ann-Magritt Sande    
Medlem Olaf Småstuen    
Utleie Aneta Laskowska    

Kart

Leder Hans Jørgen Bergum    
Medlem Torbjørn Kravdal    
Medlem Sindre Godager    
Medlem Anders Bergum    

Turorientering

Leder Einar Sigstad    
Medlem Rune Engen    
Medlem Arne Strandlie    
Medlem Svein Skoglund    

Sponsor/økonomiutvalg

Leder Terje Gullord    
Medlem Arnfinn Pedersen    

Data og informasjonsutvalg

Medlem Anders Bergum    
Medlem Torbjørn Kravdal    
Medlem Bjørn Godager    

Andre verv

Statistikkfører Arnfinn Pedersen    
Tøyforvalter Knut Sterten    
Materialforvalter      
Eventor Torbjørn Kravdal    
       
       

Eksterne verv/oppgaver

Ansatt aktivitetsleder Mjøs-o Eskil Sande Gullord    
Oppland o-krets, HL/OLL Jens Harald Fossheim    
Oppland o-krets, leder valgkomite Knut Sterten    
       

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.