Kontaktpersoner 2011

Styre

Leder Bjørn Godager    
Nestleder Terje Gullord    
Kasserer Jan Molstad    
Sekretær Margrethe Jørandli    
Medlem, sportslig leder Hans Jørgen Bergum    
Ungdoms-representant Anders Bergum    
Vara Arnfinn Pedersen    

Valgkomite

Leder Lars Ølstad    
Medlem Eirik Gullord    
Medlem Kristin Waage    
Vara Sondre Sande Gullord    

Revisorer

Revisor Roald Kleppe    
Revisor Erik Slettum    

Representasjon

Oppland o-krets Bjørn Godager    
Oppland o-krets Åshild Stuve Strandlie    
Oppland o-krets (Eirik Gullord)    
Gjøvik idrettsråd Bjørn Godager    
Mjøs-o, årsmøte Bjørn Godager    
Mjøs-o, årsmøte Tommy Gullord    

Sportslig

Leder Hans Jørgen Bergum    
Medlem Audun Strandlie    
Medlem Eskil Sande Gullord    
Medlem Bengt Erik Johansson    
Mjøs-o-kontakt Tommy Gullord    
O-Ringen Knut Sterten    
Trener, 1.-2. klasse      
Trener, 3.-4. klasse Astrid Kravdal    
Trener, 5.-7. klasse Are Strandlie    
Trener, 5.-7. klasse Martin Øhman    
Trener, 8. klasse og eldre (vinter) Eskil Sande Gullord    

Skistua

Leder Åshild Stuve Strandlie    
Medlem Ann-Magritt Sande    
Medlem Olaf Småstuen    
Medlem (Gunnar Haug)    

Kart

Leder Torbjørn Kravdal    
Medlem Knut Sterten    
Medlem Sindre Godager    

Turorientering

Leder Einar Sigstad    
Medlem Rune Engen    
Medlem Arne Strandlie    

Sponsor/økonomiutvalg

Leder Terje Gullord    
Medlem Arnfinn Pedersen    
Medlem Øystein Snuggerud    
Medlem Even Erlien    

Data og informasjonsutvalg

Leder Eirik Gullord    
Medlem Eskil Sande Gullord    
Medlem Erlend Godager    

Andre verv

Statistikkfører Arnfinn Pedersen    
Tøyforvalter Torunn Ølstad    
Materialforvalter      
Eventor Torbjørn Kravdal    
       
       

Eksterne verv/oppgaver

Mjøs-o, ansatt aktivitetsleder Lone Sørlien Molstad    
Mjøs-o, ansatt aktivitetsleder Eskil Sande Gullord    
Oppland o-krets, HL/OLL Jens Harald Fossheim    
Oppland o-krets, HL/OLL Hans Jørgen Bergum    

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.