Kontaktpersoner 2016

Postboksadresse: Gjø-Vard O-lag, PB 262, 2803 GJØVIK

Kontonummer:

Organisasjonsnummer: 879 423 872

Styreleder

Espen Torseth, Kronprins Olavsveg 32, 2819 Gjøvik, espen@torseth.net, 91690629

Betalt forretningsfører

System-Tre Gjøvik AS v/Arnfinn Pedersen, Nerengbakken 19 B, 2816 Gjøvik, arnfinn@system-tre.no, 97128628

Styre

Leder Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net
Nestleder Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Kasserer Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Sekretær Einar Sogstad 91789181 einar.sogstad@nammo.com
Medlem, sportslig Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Ungdoms-representant Elias Øhman 61184686 mfe.ohman@hotmail.com
Vara Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com

Valgkomite

Leder Harald Bakke 92228058 harbakke@online.no
Medlem Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Medlem Maren Kristine Raknes Sogstad 93487706 maren.sogstad@ntnu.no
Vara Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no

Revisorer

Revisor Erik Slettum 92879500 ersl@online.no
Revisor Knut Åge Berge 97465759 knutaage07@hotmail.no

Representasjon

Oppland o-krets Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net
Oppland o-krets Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Oppland o-krets Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com
Gjøvik idrettsråd Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net

Sportslig

Sportslig leder      
Medlem, jr/sr, 17- Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Medlem, ungdom 13-16 Astrid Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Medlem, ungdom 13-16 Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Medlem, rekrutt, 8-12 Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Medlem, rekrutt, 8-12 Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Medlem, rekrutt, 8-12 Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
Treningsløps-koffert Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Kart/løyper Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Mjøs-o-kontakt Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com
O-Ringen Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com

Skistua

Leder Eli Lien 98635042 eli@familienlien.com
Medlem Marianne Halmstad Andersen 47300425 mariand7@online.no
Medlem Trude Nordli Eriksen 97186150 trude.nordli.eriksen@mattilsynet.no
Utleie Aneta Laskowska 97465759 aneta.laskowska@hotmail.com

Kart

Leder Audun Strandlie 99520798 audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no
Medlem, grunnlagskart Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Medlem, kart-/løypetrykk Hans Jørgen Bergum 90824958 h-joerbe@online.no

Turorientering

Leder      
Medlem Margrete Jøranli 95960382 mar.joer@online.no
Medlem Arne Strandlie 97126971 arne@strandlie.no
Medlem Falk von Nessen 48049444 falk.von.nessen@benteler-alu.com
Medlem Knut Åge Berge 97465759 knutaage07@hotmail.no
       
       

Økonomi, administrasjon og informasjon

Sponsoransvarlig Forretningsfører    
Medlemsregister Forretningsfører    
Statistikkfører Forretningsfører    
Eventor Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Tøyforvalter Sonja Snuggerud 91789181 osnugger@online.no
Materialforvalter      
Webansvarlig Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com

Arrangement

etiming Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
etiming Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
etiming, fakturering Forretningsfører    
Gjø-Vard-løpet, løpsleder Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Gjø-Vard-løpet, løypelegger Audun Strandlie 99520798 audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no
Nammo-cup, løpsleder Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Nammo-cup, løypelegger Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Vestmjøscup 1, løpsleder Audun Strandlie 99520798 audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no
Vestmjøscup 1, løypelegger Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no
Vestmjøscup 4, løpsleder Øystein Snuggerud 91106812 osnugger@online.no
Vestmjøscup 4, løypelegger Hans Jørgen Bergum 90824958 h-joerbe@online.no
Vestmjøscup 5, løpsleder Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no
Vestmjøscup 5, løypeleggere Kristine Haanes Strandlie

Elias Øhman

 

 

kristine@strandlie.no

mfe.ohman@hotmail.com

Eksterne verv/oppgaver

Mjøs-o, styreleder Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Mjøs-o, valgkomite Øystein Snuggerud 91106812 osnugger@online.no
Mjøs-o, lister RingAlm-cup Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Mjøs-o, Unionsmatch-komite Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, leder BOK Arnfinn Pedersen 97128628 arnfinn@system-tre.no
Oppland o-krets, medlem TEK Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, valgkomite Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no
       
       

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Stolpejakten.no har eget styre/årsmøte.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.