Kontaktpersoner 2015

Styre

Leder Espen Torseth    
Nestleder Arnfinn Pedersen    
Kasserer Knut Sterten    
Kasserer (ny) Kåre Solberg    
Kasserer (ny) Arnfinn Pedersen    
Sekretær Einar Sogstad    
Medlem, sporstlig leder Astrid Kravdal    
Ungdoms-representant Kristine Haanes Strandlie    
Vara Øyvind Lien    

Valgkomite

Leder Harald Bakke    
Medlem (Michael Sætvedt)    
Medlem Jens Harald Fossheim    
Vara (Arnt Oluf Eide)    

Revisorer

Revisor Erik Slettum    
Revisor Knut Åge Berge    

Representasjon

Oppland o-krets, kretsting (Espen Torseth)    
Oppland o-krets, kretsting (Arnfinn Pedersen)    
Oppland o-krets, kretsting Astrid Kravdal    
Oppland o-krets, kretsting Einar Sogstad    
Oppland o-krets, lagledermøte Arnfinn Pedersen    
Mjøs-o, årsmøte Astrid Kravdal    
Mjøs-o, årsmøte (Espen Torseth)    
Mjøs-o, årsmøte (som leder) Jens Harald Fossheim    
Gjøvik idrettsråd ?    

Sportslig

Sportslig leder Astrid Kravdal    
Junior/senior Jens Harald Fossheim    
Ungdom Martin Øhman    
Ungdom Are Strandlie    
Rekrutt Øyvind Lien    
Rekrutt Astrid Kravdal    
Rekrutt Hege Solerød    
Treningsløps-koffert Øyvind Lien    
Kart/løyper Torbjørn Kravdal    
Mjøs-o-kontakt Astrid Kravdal    
O-Ringen Knut Sterten    
O-Ringen (ny) Torbjørn Kravdal    

Skistua

Leder Åshild Stuve Strandlie    
Medlem Ann-Magritt Sande    
Medlem Eli Lien    
  Olaf Småstuen    
Utleie Aneta Laskowska    

Kart

Leder Hans Jørgen Bergum    
Medlem Bjørn Godager    
Medlem      

Turorientering

Leder Tommy Gullord    
Medlem Einar Sigstad    
Medlem Arne Strandlie    
Medlem Falk Von Nessen    

Andre verv

Sponsoransvarlig Arnfinn Pedersen    
Tøyforvalter Knut Sterten    
Tøyforvalter (ny) Sonja Snuggerud    
Webansvarlig Torbjørn Kravdal    
Statistikkfører Torbjørn Kravdal    
Eventor Torbjørn Kravdal    

Andre oppgaver

       
Gjø-Vard-løpet, løpsleder Jens Harald Fossheim    
Gjø-Vard-løpet, løypelegger Tommy Gullord    
RingAlm-cup, løpsleder Øystein Snuggerud    
RingAlm-cup, løypelegger Bjørn Godager    
Sprintcup, løpsleder Audun Strandlie    
Sprintcup, løypelegger Peder Fossheim Asplin    
Eventor Torbjørn Kravdal    
Mjøs-o, styreleder Jens Harald Fossheim    
Mjøs-o, valgkomite Øystein Snuggerud    
Mjøs-o, lister RingAlm-cup Torbjørn Kravdal    
Oppland o-krets, valgkomite Astrid Kravdal    

Verv med fet skrift er valgt av årsmøte.

Stolpejakten.no har eget styre/årsmøte

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.