Kart

Kartarkiv

Kartutvalget har installert programmet Doma på vår webløsning og lagt ut alle nyere kart.

Kartplaner

Gjø-Vard o-lag har siden midten av 1990-tallet utgitt kartplaner med 4-5 års horisont.

Kartsalg

Oversikt over trykte og printa kart med priser kan du finne under kartsalg.

Kart og løyper

Gjø-Vard har egen A4 skriver for utskrfit av kart og løyper. Skriveren brukes i stor grad til klubbens egne arrangement og dette er arbeidskrevende for kartutvalget. Spesielt innlegging av løyper tar tid. Vi må derfor ha beskjed i god tid for å kunne gjøre jobben.

  1. Meld fra til kartutvalget med en gang du har fått ansvaret for et arrangement som krever utskrift av kart og eventuelt løyper. Vi blir da enige om en frist for innlevering av løyper til kartutvalget.
  2. Kartutvalget må ha beskjed minimum en uke før arrangementet dersom det skal skrives ut kun kart.
  3. Kartutvalget må ha beskjed minimum to uker før arrangementet dersom det skal skrives ut både kart og løyper.
  4. Kartutvalget skriver ut et sett løyper som sendes løypelegger for korrektur.

Kartlager

Restopplag av trykte kart ligger nå på Skistua. Nyere kart skrives ut etter behov.

 Historikk

De første kartene som ble benyttet i o-løpskonkurranser i Norge var som regel de offisielle kartene i målestokk 1:50.000 og med ekvidistanse 20 eller 30 meter. Også kart i målestokk 1: 100 000 ble benyttet. NGO’s kart i målestokk 1:50 000 var til å begynne med ofte en forstørret utgave av de gamle rektangelkartene i 1:100 000, oppmålt mange tiår tidligere. Kartene ble på den måten bedre leselige, men mangelen på detaljer var jo den samme, ekvidistansen på 30 meter likeså.I 1965 ble Gjø-Vard’s første såkalte mønsterkart etter NOF’s nye norm basert på spesialkonstruksjon for O-kart ferdigstilt. Kartet dekket området vest for Skumsjøen og fikk støtte fra NOF. Synfaringen ble utfart på dugnad av fra Gjø-Vard O-lag, Raufoss IL og Søndre Land O-lag.

Stor tilgang på terreng

Gjø-Vard er i en heldig situasjon når det gjelder tilgang på terreng og har dratt stor nytte av det store antall utarbeidede kart opp gjennom åra. På denne måten kan vi gi et variert tilbud i trenings­ og opplysningssammenheng.

Sorry, the comment form is closed at this time.