Tag-arkiv

Nytt o-kart klart og godkjent!

Nytt o-kart klart og godkjent!

17. november 2018

Gjø-Vards nye kart over Vind-Kopperud-Dalborga er ferdig og godkjent av Oppland o-krets!

Oppdatert skolekart Kallerud

Oppdatert skolekart Kallerud

15. mars 2017

Kartutvalget har gjort en midlertidig revisjon av skolekartet på Kallerud der NTNU holder på med nybygg. Anleggsområdet er midlertidig tegnet inn. Kartet skal brukes til introduksjonskurs i april. Alle skolekart kan brukes gratis av skolene. Alle skolekart

Ny kartplan

Ny kartplan

21. juli 2016

Kartutvalget ønsker å legge fram forslag til ny kartplan til styret. Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill til den nye kartplanen. Innspill sendes Audun, Hans Jørgen og Torbjørn innen 10. august.  

Informasjon fra kartutvalget

Informasjon fra kartutvalget

28. januar 2016

Kartutvalget har hatt sitt første møte med Audun, Hans Jørgen og Torbjørn. Til sommeren planlegges synfaring av to kartprosjekter. Kartet på Vesterås (Reviholen) skal synfares på nytt. Området som vil bli synfart er på ca 7 kvadratkilometer. I tillegg skal det synfares kart for Stolpejakten. Sprintbasen vil bli utvidet i området fra Kopperudmyrene-Nygård stasjon-Hunndalen. Begge […]

Ditt eget digitale kartarkiv?

Ditt eget digitale kartarkiv?

14. april 2013

Kartutvalget installerte i fjor «Doma» som gjør det mulig for alle medlemmer i Gjø-Vard å legge ut sine egne kart fra konkurranser eller treninger. Alle medlemmer som ønsker det kan få brukernavn og passord for å legge ut sine kart. Kartene vises nederst i høyrespalten her på hjemmesida. Løpere som låner klubbens GPS-klokker oppfordres spesielt […]

Ditt eget digitale kartarkiv?

4. april 2012

Kartutvalget har installert systemet «Doma» som gjør det mulig for alle medlemmer i Gjø-Vard å legge ut sine egne kart fra konkurranser eller treninger. Mange o-løpere bruker systemet på sine egne private websider eller via sin klubbs side. Doma kan brukes i kombinasjon med programmet QuickRoute for å legge på egne GPS-spor sammen med kartet. […]

Gjø-Vard har fått 100 000 til utarbeidelse av tur-o-kart

Gjø-Vard har fått 100 000 til utarbeidelse av tur-o-kart

15. juli 2011

Gjø-Vard har fått 100 000 fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort turorienteringskart over Bymarka. Kartet skal være i målestokk 1:25 000 og skal dekke et område på 45-50 km2, og baseres på 4 eldre kart. Det kreves en del ny synfaring/markarbeid samt digitalisering og rentegning av kartene. Søknaden har blitt lagd av […]