Kontakt

Postboksadresse: Gjø-Vard O-lag, PB 262, 2803 GJØVIK

Kontonummer:

Organisasjonsnummer: 879 423 872

Årsmøte 19.2.2018: Se kontaktpersoner 2017 til denne siden er oppdatert!

 

Styre

Leder Kirsten Bakke 90868977  harbakke@online.no
Nestleder Arnt Oluf Eide    
Kasserer Arnfinn Pedersen 97128628  arnfinn@system-tre.no
Sekretær Sigmund Hansen  48052298 sigmhans@hotmail.com
Medlem Espen Torseth 91690629   espen@torseth.net
Ungdomsrepresentant Anna Emilie Torseth    
Vara Tommy Gullord    

Valgkomite

Leder Are Strandlie    
Medlem Jens Harald Forsheim  91825725  jhfossheim@gmail.com
Medlem Eli Ringstad Lien    
Vara Harald Bakke    

Revisorer

Revisor Erik Slettum    
Revisor Harald Bakke    

Representasjon

Oppland o-krets, kretsting Kirsten Bakke  90868977  
Oppland o-krets, kretsting Arnt Oluf Eide    
Oppland o-krets, kretsting Espen Torseth  91690629  espen@torseth.net
Gjøvik idrettsråd Kirsten Bakke

Espen Torseth

90868977

91690629 

harbakke@online.no

espen@torseth.net 

Sportslig

Sportslig leder Martin Öhman    
Junior/Senior Are Strandlie    
Undgom Hege Solerød    
Ungdom Øyvind Lien    
Kart/Løyper Torbjørn Kravdal  99634925  torbjorn@kravdal.com
Medlem Celine Visted    
Medlem Berit Bergset    
Mjøs-o-kontakt Astrid Kravdal    

Skistua

Leder Gjermund Espeseth    
Medlem Marianne Østerhus / Frode Nordahl    
Medlem Solfrid Drogseth Høie    
Utleie Synne Solberg    
Kasse Hanna Solberg    

Kart

 Leder Audun Strandlie    
 Medlem Torbjørn Kravdal  99634925   torbjorn@kravdal.com
 Medlem Hans Jørgen Bergum    

Stolpejakt og Turorientering

Leder Falk von Nessen    
Medlem Arne Strandlie    
Medlem Tommy Gullord    
Medlem Terje Gullord    
Medlem Kjetil Kløvrud    
Medlem Arnfinn Pedersen 97128628   arnfinn@system-tre.no
       

Økonomi, administrasjon og informasjon

Sponsoransvarlig Arnfinn Pedersen  97128628  arnfinn@system-tre.no
Medlemsregister Sigmund Hansen  48052298  sigmhans@hotmail.com
Statistikkfører Sigmund Hansen  48052298  sigmhans@hotmail.com
Eventor      
Tøyforvalter  Margrete Jørandli    
Materialforvalter      
Webansvarlig  Espen Torseth  91690629  espen@torseth.net

Arrangement

etiming      
etiming      
etiming, fakturering      
KM-sprint, løpsleder Åshild Stuve Strandlie    
KM-sprint, løypelegger Elias Øhman    
KM-mellom, løpsleder Åshild Stuve Strandlie    
KM-mellom, løypelegger Kristine Kravdal    
Vestmjøscup, løpsleder      
Vestmjøscup, løypelegger      
Vestmjøscup, løpsleder      
Vestmjøscup, løypelegger      
Vestmjøscup, løpsleder      
Vestmjøscup, løypeleggere      

Eksterne verv/oppgaver

Mjøs-o, styreleder Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Mjøs-o, lister RingAlm-cup Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Mjøs-o, Unionsmatch-komite Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, styremedlem, leder TEK Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Stolpejakten.no har eget styre/årsmøte.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.