Historie

Litt historie

Orientering i vårt distrikt startet i Snertingdal og strakte seg raskt til Gjøvik og Vardal. Til dette området var det kommet en virkelig ildsjel fra grensetraktene, Ivar Rudberg. Rudberg fikk med seg noen lokale entusiaster og stiftet Gjøvik Orienteringsklubb i 1946.

Stiftelsesmøtet

Når det skulle velges formann, i 1949, var det ingen som ville ta på seg jobben. På stiftelsesmøtet var flere møtt frem, men møtelederen måtte ringe Olaf Johansson. Johansson tok på seg vervet som leder over telefon den kvelden. De øvrige i styret var: Torgny Dæhlin som nestformann og sekretær, Ørn Jensen som kasserer, i tillegg til Finn Melvold og Reidar Elvsveen som styremedlemmer.

Navnet på klubben var heller ingen lett oppgave. Møteleder, Ragnar Johansen, foreslo å fortsette navnet fra 1946, Gjøvik Orienteringsklubb. Herrene fra Vardal ville det derrimot annerledes. De mente nemlig at deres gamle klubbnavn burde være med og foreslo Gjøvik og Vardal Orienteringslag. Nestleder Reidar Elvsveen, foreslo da en kortere versjon av dette navnet; Gjø-Vard O-lag. Møtelederen trakk etter hvert sitt forslag og valget sto mellom Gjøvik og Vardal Orienteringslag og Gjø-Vard O-lag. Ved den endelige avstemningen fikk navnet Gjøvik og Vardal 10 stemmer, navnet Gjø-Vard fikk 15 stemmer og 7 stemte blankt. Med dette ble klubben som vi vet i dag hetende Gjø-Vard O-lag.

Den dag i dag

Lagets leder er i dag Bjørn Godager. Gjø-Vard har i dag cirka 200 medlemmer, hvorav omtrent 100 er aktive. Et kjennetegn ved både Gjø-Vard og o-idretten generelt er spennvidden i vårt produkt. Det er ikke uvanlig at tre generasjoner utøver denne idretten, minstemann i nybegynnerklassa, mor og far i senior og besteforeldrene i veteranklassene.

Gjø-Vard er et orienteringslag for hele Gjøvik kommune, bortsett fra Snertingdal som har eget lag. Laget bedriver en hel rekke aktiviteter, fra opplæring og instruksjon til trening og konkurransevirksomhet. Årlig arrangeres Gjø-Vard-løpet, og laget har også tatt hånd om større arrangementer, som NM både i 1980 og 1993. Sesongen 2010 arrangerte Gjø-Vard  O-festivalen sammen med Toten-Troll og Raufoss IL Orientering fra Raufoss. Mer om dette arrangementet finner du på www.o-festivalen.com.

Flere aktiviteter

Gjø-Vard har i mange år utarbeidet detaljerte kart over store deler av Gjøvik kommune. Kartproduksjon foregår kontinuerlig. Oppdaterte kart over deler av Gjøvikmarka, Glæstadhøgda, Åslendet, Skjelbreia og 2-3 kart over Vardalsåsen brukes både til trening, konkurranser og turorientering. Kartproduksjon krever store økonomiske investeringer, noe laget kan ta på seg takket være støtte fra spillemidler, klubbens trofaste sponsorer og drift av Skistua.

Gjennom hele sesongen arrangeres treningsløp hver onsdag kl. 18.00. Disse løpene er åpne for alle, og tilrettelagt for alle nivåer fra nybegynnere til eliteløpere. Spesifikk informasjon om dette finner du et annet sted på denne siden.

På vinteren tilbys innedørs trening kombinert med utendørs aktivitet på onsdager, mens det er tilbud om svømming i Tranberghallen på lørdager.

Skistua

Skistua som driftes av Gjø-Vard o-lag og eies av Skistuas venner,  ligger i Gjøvikmarka, cirka sju kilometer fra sentrum. Den har åpent i hele vinterhalvåret, hver søndag fra slutten av september til jul og hver lørdag og søndag fra nyttår til slutten av mars. I deler av romjula og vinterferien holder også Skistua åpent for servering. I hele sesongen er åpningstiden fra 11.00 til 15.00.

Foruten kafedriften i Gjø-Vards regi, egner Skistua seg også for utleie til treningssamlinger og festlige anledninger som barnedåper, konfirmasjoner og brylluper eller til møter på kveldstid. For utleie og mer info, se egen meny om Skistua.

Priser tildelt Gjø-Vard

(bare oppdatert de siste årene)

År Pris Tildelt av Tildelt
2015 Rekrutteringsprisen Norges Orienteringsforbund Gjø-Vard (sportslig utvalg)
2015 Casparprisen Gjøvik Salgs- og Reklameforening Gjø-Vard for Stolpejakten (Arnfinn Pedersen)
2015 Miljøpris 2015 Gjøvik Venstre Gjø-Vard for Stolpejakten (Arnfinn Pedersen)
2011 Ungdomsmedvirkningsprisen Oppland Fylkeskommune og Oppland Idrettskrets Gjø-Vard for inkludering av ungdom 15-25 år i organisasjonen
2009 Årets norske skolekart Norges Orienteringsforbund Gjø-Vard for kartet Fastland (Sindre Godager)
2008 Årets norske skolekart Norges Orienteringsforbund Gjø-Vard for kartet Øverby (Sindre Godager)

Leave a Reply

(required)

(required)