Bilder og film på nett

Gjø-Vard orienteringslag ønsker å følge opp Norges idrettsforbunds søkelys på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner.

Du kan lese om Norges idrettsforbunds retningslinjer for publisering av bilder og film av barn. Norges orienteringsforbund har også informasjon.

Gjø-Vard følger opp retningslinjene, derfor må alle aktive medlemmer fylle ut og levere samtykkeerklæring. Vi ønsker at alle fyller ut samtykkeerklæringen, også voksne. Samtykket kan trekkes tilbake når som helst og alle bilder skal i tilfelle slettes. Av praktiske årsaker vil derfor Gjø-Vard aldri legge ut bilder på sosiale medier der enkeltpersoner kan kjennes igjen. På sosiale medier legger vi kun ut situasjonsbilder der enkeltpersoner ikke kan kjennes igjen. På hjemmesiden vår er det enklere å merke bilder slik at de kan søkes opp dersom det blir behov for å slette bilder. På hjemmesiden kan vi derfor legge ut bilder der enkeltpersoner kan kjennes igjen. Det krever imidlertid at vedkommende har tillatt dette i sin samtykkeerklæring. Det er viktig at alle fyller ut skjemaet uavhengig av om man samtykker eller ei.

Samtykkeerklæringen leveres eller sendes ansvarlig for hjemmesiden som for tiden er Torbjørn Kravdal. Utfylt skjema kan gjerne skannes eller tas bilde av og sendes på e-post. Etter registrering oppbevares samtykkene av Gjø-Vard forretningsfører.

Samtykket gjelder Gjø-Vard orienteringslags nettsteder og sosiale medier som for tiden er:

Private konto på internett

Når det legges ut bilder/film fra Gjø-Vards aktiviteter på private kontoer, oppfordrer vi alle til å lese og følge det Datatilsynet skriver. Tillitsvalgte og trenere må være spesielt varsomme da private kontoer lett kan forveksles med at man legger ut bilder/film for Gjø-Vard.

Kort sammenfatning av god praksis: Du skal spørre om samtykke for å publisere bilder av andre på nett/sosiale medier når personer kan gjenkjennes. For barn under 15 år må du spørre både barnet og foresatte.

Samtykkene Gjø-Vard har innhentet gjelder ikke private kontoer.

Logo Norges Idrettsforbund

Sorry, the comment form is closed at this time.