Kontaktpersoner 2013

Styre

Leder Bengt Erik Johansson    
Nestleder Arnfinn Pedersen    
Kasserer Knut Sterten    
Sekretær Sonja Snuggerud    
Medlem, sportslig leder Martin Øhman    
Ungdoms-representant Anders Bergum    
Vara Knut Åge Berge    

Valgkomite

Leder Bjørn Godager    
Medlem Eirik Gullord    
Medlem Øyvind Lien    
Vara Tommy Gollord    

Revisorer

Revisor Gunnar Haug    
Revisor Erik Slettum    

Representasjon

Oppland o-krets Bengt Erik Johansson    
Oppland o-krets Anders Bergum    
Oppland o-krets Sonja Snuggerud    
Gjøvik idrettsråd Arnfinn Pedersen    
Mjøs-o, årsmøte Tommy Gullord    
Mjøs-o, årsmøte      

Sportslig

Leder Martin Øhman    
Medlem Are Strandlie    
Medlem Astrid Kravdal    
Medlem Audun Strandlie    
Mjøs-o-kontakt Tommy Gullord    
O-Ringen Knut Sterten    
Trener Hege Solerød    
Trener Espen Torseth    
Trener Astrid Kravdal    
Trener Are Strandlie    
Trener Martin Øhman    
Ansvarlig jr/sr Jens Harald Fossheim    
Ansvarlig 10-mila Jens Harald Fossheim    
Ansvarlig Jukola Hans Jørgen Bergum    

Skistua

Leder Åshild Stuve Strandlie    
Medlem Ann-Magritt Sande    
  Olaf Småstuen    
Utleie Aneta Laskowska    

Kart

Leder Hans Jørgen Bergum    
Medlem Torbjørn Kravdal    
Medlem Anders Bergum    
Medlem Sindre Godager    

Turorientering

Leder Tommy Gollord    
Medlem Einar Sigstad    
Medlem Arne Strandlie    
  Svein Skoglund    

Sponsor/økonomiutvalg

Leder Terje Gullord    
Medlem Arnfinn Pedersen    

Data og informasjonsutvalg

Medlem Anders Bergum    
Medlem Torbjørn Kravdal    
Medlem (Eirik Gullord)    
Eventor Torbjørn Kravdal    

Sprek i Gjøvik

Leder Arnfinn Pedersen    
Medlem Tommy Gullord    
Medlem Bjørn Godager    
Medlem Terje Gullord    

Andre verv

Statistikkfører Arnfinn Pedersen    
Tøyforvalter Knut Sterten    
Materialforvalter      

Eksterne verv/oppgaver

Ansatt aktivitetsleder Mjøs-o Eskil Sande Gullord    
Oppland o-krets, HL/OLL Jens Harald Fossheim    
Oppland o-krets, leder valgkomite Knut Sterten    
       

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.