Kontaktpersoner 2017

Postboksadresse: Gjø-Vard O-lag, PB 262, 2803 GJØVIK

Kontonummer:

Organisasjonsnummer: 879 423 872

 

Styre

Leder Espen Torseth 91690629 espen@torseth.net
Nestleder Kirsten Bakke 90868977 harbakke@online.no
Kasserer Arnfinn Pedersen 97128628 arnfinn@system-tre.no
Sekretær Sigmund Hansen 48052298 sigmhans@hotmail.com
Medlem, sportslig Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Ungdomsrepresentant Elias Øhman   mfe.ohman@hotmail.com
Vara Arnt Oluf Eide    

Valgkomite

Leder ?    
Medlem Jens Harald Fossheim    
Medlem ?    
Vara ?    

Revisorer

Revisor Harald Bakke    
Revisor Erik Slettum    

Representasjon

Oppland o-krets, kretsting Espen Torseth, ikke møtt    
Oppland o-krets, kretsting Kirsten Bakke, ikke møtt    
Oppland o-krets, kretsting Hege Solerød, ikke møtt    
Gjøvik idrettsråd ?    

Sportslig

Sportslig leder Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Medlem, ungdom, jr, 13-18 Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Medlem, ungdom, jr, 13-18 Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Medlem, rekrutt, 8-12 Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Medlem, rekrutt, 8-12 Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
Trener, 13-18 Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com
Trener, 13-18 Martin Øhman 97133554 asa.martin@hotmail.com
Trener, 13-18 Are Strandlie 41000699 are@strandlie.no
Trener, 10-12 Hege Solerød 95926272 hege.solerod@gmail.com
Trener, 10-12 Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
Trener, 8-10 Celine Visted    
Trener, 8-10 Are Bekkelund    
Treningsløps-koffert ?    
Utskrift av kart Øyvind Lien 99596745 oyvind@familienlien.com
Mjøs-o-kontakt Astrid Kravdal 47846331 astrid@kravdal.com
O-Ringen ?    
       

Skistua

Leder ?    
Medlem ?    
Medlem ?    
Utleie Siri Bakkum 95962436 sivebakk@hotmail.com

Kart

Leder Audun Strandlie 99520798 audun.strandlie@fagskolen-innlandet.no
Medlem, grunnlagskart Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Medlem, kart-/løypetrykk Hans Jørgen Bergum 90824958 h-joerbe@online.no

Turorientering

Medlem Margrete Jørandli    
Medlem Kjetil Kløvrud    
Medlem Arne Strandlie    
Medlem Falk von Nessen    

Sprek i Gjøvik

Medlem Arnfinn Pedersen    
Medlem Tommy Gullord    

Økonomi, administrasjon og informasjon

Sponsoransvarlig Arnfinn Pedersen    
Medlemsregister ?    
Statistikkfører Sigmund Hansen    
Eventor ?    
Tøyforvalter Sonja Snuggerud    
Materialforvalter ?    
Webansvarlig ?    

Arrangement

etiming Are Strandlie    
etiming Øyvind Lien    
etiming, fakturering      
KM-sprint, løpsleder      
KM-sprint, løypelegger      
KM-mellom, løpsleder      
KM-mellom, løypelegger      
Vestmjøscup 03.05.2017, løpsleder      
Vestmjøscup 03.05.2017, løypelegger      
Vestmjøscup 24.05.2017, løpsleder      
Vestmjøscup 24.05.2017, løypelegger      
Vestmjøscup 30.08.2017, løpsleder      
Vestmjøscup 30.08.2017, løypeleggere Kristine Kravdal

 

95831866

 

kristine@kravdal.com

 

Eksterne verv/oppgaver

Mjøs-o, styreleder Jens Harald Fossheim 91825725 jhfossheim@gmail.com
Mjøs-o, valgkomite Øystein Snuggerud 91106812 osnugger@online.no
Mjøs-o, lister RingAlm-cup Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Mjøs-o, Unionsmatch-komite Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, leder BOK Arnfinn Pedersen 97128628 arnfinn@system-tre.no
Oppland o-krets, medlem TEK Torbjørn Kravdal 99634925 torbjorn@kravdal.com
Oppland o-krets, valgkomite Tommy Gullord 97696521 tommy.gullord@oa.no
       
       

Styre, valgkomite, revisorer og representasjon er valgt av årsmøte. Øvrige verv vedtas av styre. Eksterne verv/oppgaver er ikke vedtatt av Gjø-Vard.

Stolpejakten.no har eget styre/årsmøte.

Skistua driftes av Gjø-Vard, men det er Skistuas venner med eget styre/årsmøte som eier Skistua.

Sorry, the comment form is closed at this time.