Informasjon fra kartutvalget

28. januar 2016 av Torbjørn Kravdal No Comments

Kartutvalget har hatt sitt første møte med Audun, Hans Jørgen og Torbjørn.

Til sommeren planlegges synfaring av to kartprosjekter. Kartet på Vesterås (Reviholen) skal synfares på nytt. Området som vil bli synfart er på ca 7 kvadratkilometer. I tillegg skal det synfares kart for Stolpejakten. Sprintbasen vil bli utvidet i området fra Kopperudmyrene-Nygård stasjon-Hunndalen. Begge kartene skal være klare til sesongen 2017.

Kartutvalget vil også revidere kartplanen som legges fram for styret før sommerferien. Om noen har innspill, tar kartutvalget gjerne imot disse.

Det skal også lages nye utsnitt til skolene før det blir bart. Det er gjort oppdateringer i kartbasen, så Vardal/Blomhaug og Steinerskolen skal få nye utsnitt. Vindingstad skole har tidligere ikke hatt skolekart, men er nå dekket av kartbasen og vil få et eget utsnitt. Gjøvik internasjonale skole på Kallerud er ny og vil også få sitt kartutsnitt. Alle skolekartene legges ut på hjemmesiden slik at skolene selv kan skrive ut kart.

Merket: , ,

Leave a Reply

(required)

(required)