Arkiv for Kart

Nytt o-kart klart og godkjent!

Nytt o-kart klart og godkjent!

17. november 2018

Gjø-Vards nye kart over Vind-Kopperud-Dalborga er ferdig og godkjent av Oppland o-krets!

Innspill til ny kartplan

Innspill til ny kartplan

23. november 2017

Kartutvalget skal utarbeide ny kartplan som skal legges fram for styret. Vi tar gjerne imot innspill fra alle medlemmer på hvilke av våre kart som bør revideres og om det er noen nye områder som eventuelt bør kartlegges. Det er naturlig nok dyrere med nykartlegging enn revisjon av eksisterende kart. Eksisterende kartplaner finnes under «kart» […]

Nytt kart klart!

13. november 2017

Nytt kart over «Vesterås» er ferdig synfart og digitalisert av Sindre Godager. Gjø-Vard håper å kunne bruke kartet til KM-mellom 3. juni 2018.   Området ble første gang kartlagt i 1965 i samarbeid med Raufoss IL og Søndre Land IL. Dette kartet dekket hele 40 kvadratkilometer av Land- og Vardalsåsen. Senere er kartet både nykonstruert […]

Oppdatert skolekart Kallerud

Oppdatert skolekart Kallerud

15. mars 2017

Kartutvalget har gjort en midlertidig revisjon av skolekartet på Kallerud der NTNU holder på med nybygg. Anleggsområdet er midlertidig tegnet inn. Kartet skal brukes til introduksjonskurs i april. Alle skolekart kan brukes gratis av skolene. Alle skolekart

Ny kartplan

Ny kartplan

21. juli 2016

Kartutvalget ønsker å legge fram forslag til ny kartplan til styret. Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill til den nye kartplanen. Innspill sendes Audun, Hans Jørgen og Torbjørn innen 10. august.  

Nye skolekart

Nye skolekart

10. mars 2016

Gjø-Vard har etterhvert en stor sprintkartbase over Gjøvik by og Biri, noe som gjør at skolene er godt dekket med kart i umiddelbar nærhet. Gjø-Vard har i mange år tilbudt skolene gratis kartutsnitt for nedlasting. Kartutvalget har nå gjort en større oppdatering av kartutsnittene. I fjor ble kartbasen i Gjøvik utvidet sørover, noe som gjør […]

Informasjon fra kartutvalget

Informasjon fra kartutvalget

28. januar 2016

Kartutvalget har hatt sitt første møte med Audun, Hans Jørgen og Torbjørn. Til sommeren planlegges synfaring av to kartprosjekter. Kartet på Vesterås (Reviholen) skal synfares på nytt. Området som vil bli synfart er på ca 7 kvadratkilometer. I tillegg skal det synfares kart for Stolpejakten. Sprintbasen vil bli utvidet i området fra Kopperudmyrene-Nygård stasjon-Hunndalen. Begge […]

To nye skolekart

To nye skolekart

6. desember 2015

Kartarkivet er oppdatert med to nye skolekart ved Lundstein og Redalen. Kartene er synfart og digitalisert av Sindre Godager i løpet av sommeren. Kartene er tilgjengelig både i kartarkivet og som PDF-filer sammen med de andre skolekartene våre.

Oppdatert kartarkiv

24. april 2015

Det digitale kartarkivet er nå oppdatert med utgitte kart 2014 og så langt 2015. Siste gjeldende kartplan er også lagt ut. Kristine K. har også lagt ut et par kart med veivalg fra årets løp. Les mere nedenfor om hvordan du kan gjøre det samme!           Gjø-Vards kartarkiv Løperes kart med […]

Nytt turkart over Gjøvikmarka

Nytt turkart over Gjøvikmarka

26. juni 2013

Turkartet er endelig klart. Som kjent fikk Gjø-Vard et tilskudd på 100 000 kroner av Sparebankstiftelsen for å lage turkart over Gjøvikmarka. Kartet er i målestokk 1:25000, har ekvidistanse 10 meter og er beregnet for både sommer og vinterbruk. På baksiden er det rikholdig med informasjon om aktuelle turmål i marka og informasjon om Skistua […]

Ditt eget digitale kartarkiv?

Ditt eget digitale kartarkiv?

14. april 2013

Kartutvalget installerte i fjor «Doma» som gjør det mulig for alle medlemmer i Gjø-Vard å legge ut sine egne kart fra konkurranser eller treninger. Alle medlemmer som ønsker det kan få brukernavn og passord for å legge ut sine kart. Kartene vises nederst i høyrespalten her på hjemmesida. Løpere som låner klubbens GPS-klokker oppfordres spesielt […]

Tre nyreviderte kart

Tre nyreviderte kart

6. april 2012

O-sesongen har knapt startet, men allerede nå er tre av Gjø-Vards kart revidert. Sindre har brukt en dag i påsken på å revidere sprintkartet på Øverby, som skal brukes til Ariescup i år. Det er gjort endringer på Eiktunet og Øverby (skileikanlegget). I mars korrigerte Anders sprintkartet Holmen, mens Torbjørn har revidert skolegårdskartet ved Gjøvik […]

Ditt eget digitale kartarkiv?

4. april 2012

Kartutvalget har installert systemet «Doma» som gjør det mulig for alle medlemmer i Gjø-Vard å legge ut sine egne kart fra konkurranser eller treninger. Mange o-løpere bruker systemet på sine egne private websider eller via sin klubbs side. Doma kan brukes i kombinasjon med programmet QuickRoute for å legge på egne GPS-spor sammen med kartet. […]

Nytt kartarkiv på hjemmesida

27. oktober 2011

Kartutvalget har installert programvare og holder på å legge ut alle Gjø-Vards digitale kart. Eldre analoge kart må skannes, og den jobben vil ikke bli en prioritert oppgave. Foreløpig finner du nærmere 40 kart i arkivet utgitt fra 1995-2011. Se Gjø-Vards kartarkiv

Gjø-Vard har fått 100 000 til utarbeidelse av tur-o-kart

Gjø-Vard har fått 100 000 til utarbeidelse av tur-o-kart

15. juli 2011

Gjø-Vard har fått 100 000 fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til utarbeidelse av et stort turorienteringskart over Bymarka. Kartet skal være i målestokk 1:25 000 og skal dekke et område på 45-50 km2, og baseres på 4 eldre kart. Det kreves en del ny synfaring/markarbeid samt digitalisering og rentegning av kartene. Søknaden har blitt lagd av […]